Ekologisk Bomull

Vad betyder att bomull är ekologisk?
Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. En bra balans mellan olika växter och användning av naturlig gödsel förbättrar mullhalten i jorden och gör att mängder av nyttiga smådjur och insekter kan leva där.
Är ekologisk bomull bra?
Ekologisk bomull är bättre för alla som jobbar med bomullsplantagen, då de inte blir utsatta för kemikalier och bekämpningsmedel som kan vara skadliga för hälsan. Eftersom farliga kemikalier är förbjudna i alla led av produktionsprocessen är ekologisk bomull också bättre för textilarbetarna.
Vad är skillnaden mellan bomull och ekologisk bomull?
Till skillnad från vanlig bomull så odlas ekologisk bomull utan några några kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel vilket leder till att odlingen har en mindre inverkan på vår jord och människorna som odlar bomullen.
Den ekologiska bomullen har ett högre pris på marknaden, varför då tänker man? De slipper ju dyra kemikalie och konstgödsel kostnader! Men vi ställer också större krav på våra ekologiska odlare och våra fabriker. Vi vill att de som arbetar där ska få lön för sitt arbete och ha bra arbetsförhållanden. Därför är ekologisk bomull dyrare.